CÁC LOẠI THUẾ CẦN NỘP SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Nghĩa vụ thuế là 1 việc quan trọng mà doanh nghiệp cần thực hiện sau khi được cấp đăng ký kinh doanh và mã số thuế. Những loại thuế theo luật định bao gồm:

1. Thuế môn bài

Mỗi năm nộp 1 lần tuỳ theo mức vốn điều lệ, đối với năm đầu tiên còn tuỳ thuộc vào thời điểm thành lập, nếu sau thời điểm 30/06 chỉ phải nộp 1/2 mức thuế theo biểu thuế của năm.

Mức thuế môn bài theo khung quy định theo thứ tự như sau:

Bậc thuế môn bài : Vốn điều lệ/ vốn đầu tư : Mức thuế cả năm

Bậc 1: Trên 10 tỷ:  3.000.000d
Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ:  2.000.000d
Bậc 3: Từ 2 tỷ đến 5 tỷ: 1.500.000d
Bậc 4: Dưới 2 tỷ: 1.000.000d

2. Thuế giá trị gia tăng

Kê khai báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng của tháng trước trước ngày 20 của tháng tiếp theo.

3. Thuế thu nhập cá nhân
– Chủ doanh nghiệp và nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của luật Thuế thu nhập cá nhân.

– Thuế thu nhập cá nhân được tính theo phương thức lũy tiến sau khi trừ đi chi phí cho phép đó là giảm trừ gia cảnh: Đối với bản thân là người nộp thuế là 4 triệu / tháng (48 triệu/ năm). Đối với người phụ thuộc là 1.6 triệu đồng/ tháng.

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Doanh nghiệp: Kê khai và nộp theo từng quý, cuối năm nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

– Mức thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm là 25% lợi nhuận.

– Ngoài ra tuỳ thuộc vào quá trình hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp có thể phát sinh những loại thuế thác nhau.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng về việc khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của cơ quan thuế, thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp Luật. Vì vậy xin quý doanh nghiệp chú ý và hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình.

5. Thuế xuất nhập khẩu

– Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất, nhập khẩu.

– Thuế xuất nhập khẩu được tính tùy thuộc vào các mặt hàng xuất nhập khẩu khác nhau.

6. Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Doanh nghiệp sẽ phải nộp loại thuế này nếu doanh nghiệp đó có hoạt động kinh doanh liên quan đến những hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Thuế tiêu thụ đặc biết được đánh vào những mặt hàng hoặc dịch vụ đặc biệt như thuốc lá, rượu, ô tô.

7. Thuế sử dụng đất

– Nếu doanh nghiệp có sử dụng hoặc kinh doanh nhà đất thì phải nộp thuế sử dụng đất.

Quý khách có bất cứ thắc mắc nào về kế toán thuế, báo cáo tài chính hay các thủ tục thành lập công ty quý khách có thể liên hệ ngay với Việt Mỹ để được tư vấn miễn phí và phục vụ chuyên nghiệp nhất. Hotline 04 6293 7700.

 

 

Có thể bạn quan tâm