Làm chủ công ty của mình


  • ĐẶC ĐIỂM CỦA VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH
  • Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ tại Việt Mỹ
  • Những đặc điểm cơ bản về vốn điều lệ và vốn pháp định theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. 1.Vốn điều lệ Luật doanh nghiệp 2014  quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công…