Trước khi mở công ty

 • HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP CÔNG TY
 • Công ty dịch vụ thành lập công ty trọn gói | Kế toán Việt Mỹ
 • Những điều cần làm trước khi lập công ty: 1. Xác định được tên của công ty, tên công ty rất quan trọng, làm sao để ngắn gọn xúc tích và mô tả được lĩnh vực cũng như hướng phát triển của công ty là việc làm khó. Phải lường trước được tên này có…


 • QUYỀN THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • IMG_4327
 • Hỏi:  Tôi hiện là công chức trong cơ quan nhà nước. Tôi đang ý định góp vốn thành lập công ty cổ phần nên muốn hỏi liệu tôi có thể giữ chức vụ phó giám đốc công ty được không? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Việt Mỹ. Chúng tôi xin…

 • ĐIỀU KIỆN VỀ NHÂN THÂN CỦA CHỦ THÀNH LẬP CÔNG TY
 • Thành lập công ty giá rẻ tại Hà Nội | Kế toán Việt Mỹ
 • Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, nếu xét đến yếu tố nhân thân có nghĩa là điều kiện về năng lực…

 • HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP CÔNG TY
 • Công ty dịch vụ thành lập công ty trọn gói | Kế toán Việt Mỹ
 • Những điều cần làm trước khi lập công ty: 1. Xác định được tên của công ty, tên công ty rất quan trọng, làm sao để ngắn gọn xúc tích và mô tả được lĩnh vực cũng như hướng phát triển của công ty là việc làm khó. Phải lường trước được tên này có…

 • SO SÁNH HỘ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
 • Thay đổi người đại diện | Kế toán Việt Mỹ
 • Hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân là hai loại hình kinh tế đơn giản trong các loại hình kinh tế, không có tư cách pháp nhân, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình bằng toàn bộ tài sản, không được phép phát hành chứng khoán. Sự khác biệt giữa hộ kinh…

 • NHỮNG ĐỐI TƯỢNG BỊ CẤM THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • 3D Character and Question Mark
 • Khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam”: ” 2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: a) Cơ quan nhà…

 • Quy Trình Thành Lập Công Ty Thành Lập Doanh Nghiệp Chi Tiết Mới Nhất
 • quy trinh thanh lap cong ty doanh nghiep
 • Quy Trình Thành Lập Công Ty Doanh Nghiệp Chi Tiết Mới Nhất Theo Quy Định Thông Tư Của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Công ty cổ phần kế toán Việt Mỹ xin hướng dẫn chi tiết Quy Trình lập thành công ty và Quy trình thành lập doanh nghiệp chi tiết nhất theo thông tư và quy định mới…

 • Điều kiện cần và đủ để thành lập doanh nghiệp
 • thành lập công ty
 • Thành lập doanh nghiệp là cơ hội dành cho những người có năng lực, có trí làm giàu. Tuy nhiên trước khi thành lập doanh nghiệp thì bạn cần tìm hiểu những điều kiện thành lập doanh nghiệp để chắc chắn rằng mình có quyền thành lập doanh nghiệp cũng như chắc chắn việc thành…