CHI NHÁNH CÓ THÀNH LẬP CÙNG CÔNG TY ĐƯỢC KHÔNG?

Hỏi: Tôi muốn hỏi là có thể nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và thành lập chi nhánh cùng một lúc được không?
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Việt Mỹ. Chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

Không thể nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và thành lập chi nhánh cùng một lúc được. Bạn phải nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp trước rồi mới nộp được hồ sơ thành lập chi nhánh.

Bởi vì: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác hồ sơ thành lập chi nhánh cần có Quyết định, biên bản của Hội đồng thành viên công ty về việc thành lập chi nhánh công ty; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh,…
Do đó doanh nghiệp cần phải có trước chi nhánh.
Nếu bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp & cần tư vấn về thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh, vui lòng liên hệ hotline của Việt Mỹ : 04 6293 7700

Có thể bạn quan tâm