CHI NHÁNH CÔNG TY KINH DOANH LĨNH VỰC KHÁC ĐƯỢC KHÔNG?

Hỏi: 

Công ty tôi đang dự tính liên doanh với một doanh nghiệp đối tác để mở chi nhánh kinh doanh lĩnh vực khác. Không biết pháp luật hiện hành có cho phép điều này? Nếu được thì thủ tục pháp lý như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Việt Mỹ. Chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

“1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Theo quy định trên, chi nhánh chỉ được được phép kinh doanh đúng ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty bạn đang muốn hợp tác với một doanh nghiệp đối tác để mở một chi nhánh kinh doanh lĩnh vực khác với ngành, nghề mà công ty bạn đang hoạt động thì việc này là trái pháp luật, công ty không được phép thực hiện.

Công ty bạn phải thành lập một pháp nhân mới, có nghĩa là bạn sẽ góp vốn để thành lập một công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Nếu có nhu cầu thành lập công ty, bạn vui lòng liên hệ hotline công ty Việt Mỹ : 04 6293 7700

Có thể bạn quan tâm