CHUYỂN NHƯỢNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Hỏi: Tôi đang là chủ sở hữu của 1 doanh nghiệp tư nhân. Nay tôi có ý định lập công ty mới nên muốn chuyển nhượng doanh nghiệp cho 1 người khác. Không biết vấn đề chuyển giao tài sản có phức tạp không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Việt Mỹ. Chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bản chất của doanh nghiệp tư nhân là không có sự tách biệt giữa tài sản doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp, nên khi chuyển nhượng, cần lưu ý về trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định Điều 187 Luật doanh nghiệp năm 2014 về bán doanh nghiệp tư nhân:

“1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.
2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.
3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.
4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.”

Như vậy, về nghĩa vụ tài chính thì bạn & người mua lại doanh nghiệp của bạn vẫn phải chịu trách nhiệm, trừ trường hợp bạn cùng với người mua & chủ nợ doanh nghiệp có thỏa thuận khác (ví dụ như người mua lại doanh nghiệp là người thực hiện nghĩa vụ tài chính)…Ngoài ra, sau khi mua doanh nghiệp tư nhân thì bên mua phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật.

Nếu bạn có nhu cầu thay đổi giấy phép kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline của Việt Mỹ : 04 6293 7700

Có thể bạn quan tâm