CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÓ ĐƯỢC QUYỀN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ KHÔNG?

Hỏi : Công ty TNHH một thành viên có được quyền giảm vốn điều lệ hay không? Nếu có thì điều kiện và thủ tục để giảm vốn như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Việt Mỹ. Chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:
Trước đây, theo khoản 1 điều 76 luật doanh nghiệp 2005 thì công ty TNHH 1 thành viên không được quyền giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến Luật doanh nghiệp 2014, điều này đã được thay đổi, cho phép công ty TNHH một thành viên được quyền giảm vốn.

1.  Điều kiện để công ty TNHH 1 thành viên được quyền giảm vốn.
Theo khoản 1 điều 87 luật doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên được quyền thay đổi vốn điều lệ trong 2 trường hợp gồm:
– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ công ty nếu đã hoạt động liên tục trong vòng hơn 02 (hai) năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản khác sau khi hoàn trả cho chủ sở hữu;
– Chủ sở hữu không góp đúng và đủ tài sản như lúc cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời gian chín mươi ngày, tính từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Như vậy, công ty nếu đảm bảo một trong hai điều kiện ở trên thì có thể giảm vốn điều lệ công ty.
2.  Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên.
Công ty cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm có :
– Thông báo giảm vốn điều lệ gửi tới phòng đăng ký kinh doanh, nơi mà doanh nghiệp đã đăng ký
– Quyết định bằng văn bản về giảm vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
– Cam kết về việc đảm bảo đủ vốn góp và tài sản để thanh toán đầy đủ các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản khác.
– Báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại kỳ gần đây nhất với thời điểm quyết định giảm vốn.
3. Thủ tục giảm vốn điều lệ.
Liên hệ hotline Việt Mỹ : 04 6293 7700 để được tư vấn hồ sơ cần chuẩn bị và sử dụng dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên.

Có thể bạn quan tâm