Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử

Trong đó có quy định cụ thể các chế tài đối với các hành vi phạm về thương mại điện tử (TMĐT).. Theo đó, việc thiết lập website thương mại điện tử mà không đăng ký theo quy định có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng. Vì vậy các cá nhân, tổ chức sở hữu website thương mại điện tử cần sớm thực hiện thủ tục đăng ký website tại cơ quan  có thẩm quyền

1. Những website thương mại điện tử thuộc diện phải thông báo/đăng ký

Theo quy định tại nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử, các loại website thương mại điện tử sau đây cần phải tiến hành thủ tục đăng ký:

–         Website thương mại điện tử bán hàng

–         Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

–         Websitecho phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức của ở giao dịch hàng hóa;

–         Website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến;

–         Website đấu giá trực tuyến.

2. Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử

Tùy vào hình thức hoạt động của website thương mại điện tử mà các tổ chức, cá nhân thiết lập website cần thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký theo một trong các hình thức sau:

–         Thông báo hoạt động website thương mại điện tử bán hàng;

–         Đăng ký cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử;

–         Xin giấy phép hoạt động sở giao dịch hàng hóa cho website thương mại điện tử;

–         Đăng ký thiết lập website khuyến mại trực tuyến;

–         Đăng ký thuiest lập website đấu gia trực tuyến.

3. Căn cứ pháp lý:

–         Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương

–         mại điện tử.

–          Nghị định số 185/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

–         Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử     Bộ Công Thương.

–         Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử

–         Thông tư 09/2008/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương về cung

–         cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử,

–         Thông tư số số 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương

–         quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ…

–         Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến giao dịch điện tử


4. Dịch vụ đăng ký website thương mại điện tử 

–         Tư vấn cho khách hàng thủ tục cần thực hiện phù hợp với nội dung của website;

–         Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

–         Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký.

–         Soạn thảo hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định.

–         Đại diện Khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Có thể bạn quan tâm