Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh:Đổi tên công ty,đăng ký người đại diện theo pháp luật,đăng ký thay đổi thành viên,thay đổi thành viên …các yêu cầu thay đổi bổ sung theo khách hàng.

>>> Thành lập công ty nhanh giá rẻ

dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung đăng ký thay đổi trên giấy phép kinh doanh, cụ thể:

– Tư vấn thay đổi sửa tên công ty.

– Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

– Tư vấn thay đổi số điện thoại, email,Fax.

-Tư vấn thay đổi vốn điều lệ.
-Tư vấn thay đổi người đại diện của công ty.
– Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

-Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên,cổ đông công ty.
-Thay đổi chức danh người đại diện của công ty/ doanh nghiệp.
-Tư vấn thành lập thêm căn phòng chi nhánh công ty.
-Tư vấn thành lập phòng đại diện, địa  điểm kinh doanh.
-Tư vấn chuyển ngành nghề kinh doanh.
-Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
-Tư vấn thay đổi các nội dung có liên quan.
Bên cạnh đó công ty chúng tôi còn có dịch vụ tư vấn pháp luật sau khi đăng ký thay đổi,quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hay không hiểu vấn đề gì,quý khách hãy đặt ra câu hỏi chúng tôi sẽ giải quyết mọi thắc mắc giúp quý khách.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

-Cung cấp mọi văn bản theo pháp luật theo yêu cầu của quý khách qua email.
-Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp,gồm các phần: điều lệ ,biên bản họp công ty,bầu chủ tịch,biên bản góp vốn thành lập công ty,cử người đại diện theo pháp luật,quyết định bổ nhiệm giám đốc,chứng nhận sở hữu cổ phần,thông báo thêm giảm cổ đông,quyết định bổ nhiệm giám đốc…
-Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

Có thể bạn quan tâm