GIÁM ĐỐC CÓ ĐƯỢC KIÊM KẾ TOÁN CÔNG TY?

Hỏi: Tôi là người đại điện pháp luật của công ty đồng thời là giám đốc thì có được phép làm luôn các công việc của kế toán không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Việt Mỹ. Chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật doanh nghiệp 2014 thì: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình”.
Trong Luật không có quy định nào nghiêm cấm về việc người đại diện pháp luật của công ty không được kiêm làm công việc của kế toán. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 7 Điều 14 Luật kế toán thì một trong các hành vi nghiêm cấm đó là: “Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.” Căn cứ theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 thì Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.
Như vậy, theo quy định này thì trong trường hợp bạn làm Giám đốc công ty vì bạn là người có trách nhiệm điều hành, quản lý công ty vì thế bạn không được kiêm làm kế toán của công ty.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế & kế toán trọn gói giá rẻ tại Việt Mỹ: hotline 04 6293 7700.

Có thể bạn quan tâm