HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN CƠ SỞ TÁCH CÔNG TY

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thành phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần trên cơ sở tách công ty gồm:
1.  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký)
2.  Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập)
3.  Danh sách cổ đông sáng lập.
4.  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
– Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
–  Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng .
5.  Quyết định tách công ty.
6.  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
7.  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
8.  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
9.  Hồ sơ

Dịch vụ thành lập công ty ở Việt Mỹ chỉ trong vòng 5 phút sẽ soạn đầy đủ hồ sơ cho khách hàng và sau đó đại diện khách hàng làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hotline 04 6293 7700

Có thể bạn quan tâm