NHỮNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM SAU KHI CÓ GIẤY PHÉP KINH DOANH

Sau khi Doanh nghiệp nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, cần làm những việc sau:

1. Khai thuế môn bài

– Nếu công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động SXKD thì hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép ĐKKD.
– Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động SXKD: Thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép ĐKKD.
– Những DN thành lập 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế Môn bài cả năm
– Những DN thành lập 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Sẽ nộp thuế Môn bài: 1/2 năm

Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài cùng lúc.

2. Khai thuế GTGT ( VAT)

Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp.

– Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý:
– Nếu > 50 tỷ thì kê khai theo tháng. Nếu < 50 tỷ thì kê khai theo quý
Nếu DN mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì:
– Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hoá đơn đầu vào mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.
– Và nộp mẫu 06/GTGT -> Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT
(Theo Thông tư 119/2014/TT- BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC)

3. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
– Hàng quý sẽ phải Tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 20%. (Ko phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính)

– Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau.(Cụ thể: 30/04, 30/7, 30/10, 30/01)
4. Khai thuế thu nhập cá nhân
– DN mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý nên thuế TNCN cũng phải kê khai theo quý.
5. Hoá đơn
a. Nếu doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:

- Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT.
– Sau đó làm Thông báo phát hành hóa đơn: Chậm nhất năm ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

b. Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
– Làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. (Đây hóa đơn bán hàng, không phải hóa đơn GTGT).

Những DN mới thành lập phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26/AC.
 
Thời hạn chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên quý sau.
6. Tài khoản ngân hàng
Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 tr phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 
Như vậy doanh nghiệp phải mới tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thông báo số TK ngân hàng cho Sở kế hoạch đầu tư (Phòng đăng ký kinh doanh)

7. Lao động và bảo hiểm xã hội
– Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.
- Làm thang bảng lương để nộp cho Phòng LĐTBXH.

– Làm thủ tục tham gia BHXH nếu có.

8. Bảng định mức nguyên vật liệu

– Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập thêm bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

9. Phương pháp khấu hao tài sản cố định

–  Nếu doanh nghiệp có phát sinh việc mua sắm hoặc xây dựng TSCĐ thì phải đăng ký với cơ quan thuế về việc trích khấu hao.


- Tính trích khấu hao TSCĐ.
10. Một số thủ tục khác:
– Đăng ký áp dụng chế độ kế toán (theo Thông tư 133 hoặc Thông tư 200)

– Hình thức kế toán.

– Phương pháp hàng tồn kho..

 

Nếu quý khách có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế, sử dụng dịch vụ kế toán ở Việt Mỹ thì vui lòng liên hệ hotline 04 6293 7700.

Có thể bạn quan tâm