THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Một số đặc trưng về địa điểm kinh doanh của công ty :

– Một công ty có thể lập nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động theo nghành nghề đăng ký của công ty.
– Địa điểm kinh doanh không có con dấu riêng, hóa đơn xuất ra sẽ là hóa đơn công ty mẹ.
– Giám đốc của công ty hoặc người được ủy quyền được phép đăng ký là người đứng đầu địa điểm kinh doanh.
– Về cách đặt tên chi nhánh căn cứ vào nội dung theo luật Doanh nghiệp như sau:
” 1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được.
2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện, hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.
3. Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại. ”

Trình tự đăng ký thành lập địa chỉ kinh doanh:

Các thông tin doanh nghiệp cần chuẩn bị đăng ký lập địa điểm kinh doanh:
– Thông tin về cá nhân đứng đầu địa điểm kinh doanh.
– Địa điểm kinh doanh phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.
– Lĩnh vực hoạt động phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
– Tên địa điểm kinh doanh được đặt tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp chủ quản.
Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh ở Việt Mỹ:

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh
– Quyết định của người đại diện
– Giấy ủy quyền
– Giấy đề nghị thành lập Địa điểm kinh doanh
– Các giấy tờ khác có liên quan.
Việt Mỹ sẽ theo sát quá trình xử lý hồ sơ, nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở KH & ĐT. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính chính xác về nội dung và thời gian đăng ký địa điểm kinh doanh mới. Hotline 04 6293 7700

Có thể bạn quan tâm