THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BUÔN BÁN QUẦN ÁO

Bất kì việc kinh doanh buôn bán khi có xuất hiện hóa đơn cũng như phát sinh thu nhập thì cũng cần phải có đăng kí kinh doanh. Khi mở cửa hàng kinh doanh buôn bán quần áo, cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với loại hình hộ kinh doanh.

Hồ sơ bao gồm:

– Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh.

– Ngành, nghề kinh doanh.

– Số vốn kinh doanh.

– Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

– Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định.

– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh. Hoặc khi giấy tờ hồ sơ hợp lệ đầy đủ thì cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho bạn.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh nhanh với chi phí rẻ ở Việt Mỹ : hotline 04 6293 7700

 

Có thể bạn quan tâm